#هرمز افزایش ۷۴% سود پیش بینی هر سهم برای سال ۹۷و تحقق ۲۳۹ ریال سود در ۶ ماهه ابتدایی

#هرمز
افزایش ۷۴% سود پیش بینی هر سهم برای سال ۹۷و تحقق ۲۳۹ ریال سود در ۶ ماهه ابتدایی

گزارش ۶ ماهه #هرمز : در ۳ ماهه اول سهم سود عملیاتی ۱۳۰۱ میلیارد ریال و سود خالص ۱۱۶۵ میلیارد ریال است و ۷۸ ریال را ۳ ماهه محقق کرده است در ۳ ماهه دوم عملکرد خوبی را ثبت میکند و در حالی که ۲۳۹ ریال را محقق کرده ۱۶۱ ریال معادل دو برابر ۳ ماهه اول در ۳ ماهه دوم تحقق سود دارد . کنترل هزینه های مالی اتفاق خوب سهم است/بتاسهم
سود عملیاتی #هرمز در ۶ ماهه ۴۲۹۵ میلیارد ریال است و در ۳ ماهه دوم ۲۹۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته یعنی ۲ برابر بیش از ۲ برابر ۳ ماهه اول . در سود خالص یعنی ۲۴۱۹ میلیارد ریال سود خالص در ۳ ماهه دوم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *