تصویر محتوا نوسازی ناوگان تاکسیرانی با محصولات ایران‌خودرو

نوسازی ناوگان تاکسیرانی با محصولات ایران‌خودرو مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه امروز ۴٠ هزارمین تاکسی تحویل داده می‌شود، گفت: تا کنون ۶٣ هزار نفر برای نوسازی ثبت نام کردند که بیشترین تعداد نوسازی مربوط به تهران بوده است به طوری که بیش از ٩ هزار و ۵٠٠ دستگاه تاکسی در تهران نوسازی شده […]