داروسازی آوه سینا به عنوان اولین شرکت ایرانی که قادر به ثبت اختراع در آمریکا و اروپا شده در بازار دوم فرابورس درج و در نوبت عرضه اولیه ۱۰ درصدی سهام ایستاده است.

داروسازی آوه سینا به عنوان اولین شرکت ایرانی که قادر به ثبت اختراع در آمریکا و اروپا شده در بازار دوم فرابورس درج و در نوبت عرضه اولیه ۱۰ درصدی سهام ایستاده است.

تحلیلی بر سرنوشت دعوای حقوقی ایران و آمریکا

سرنوشت دعوای حقوقی ایران و آمریکا ✳️ طرح شکایت ایران از آمریکا به‌دلیل بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، دستاوردهای خوبی برای نظام و کشور به‌دنبال خواهد داشت که دلایل آن در زیر ذکر می‌شود: ۱- نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ از سوی آمریکا صورت گرفته است. ۲- احتمال احراز صلاحیت دیوان به‌دلیل عهدنامه مودت بسیار بالا است. زیرا […]