صندوق ارزش کاوان آینده

شیوه سرمایه گذاری در صندوق ارزش کاوان آینده ۱)واریز مبلغ مورد نظر جهت سرمایه گذاری در صندوق به شماره حساب ۸۴۹۸۱۰۸۰۰۵۳۵۶۱ نزد بانک سامان شعبه سی تیر ( شماره شبا : ir880560084981008005356001 ) ۲) مراجعه به شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران همراه با کارت ملی و شناسنامه جهت احراز هویت و دریافت فرم صدور واحد […]

آشنایی با ارکان صندوقهای سرمایه گذاری

در صندوق های سرمایه‌گذاری در اندازه کوچک (حداقل سرمایه ۵ میلیارد ریال) ارکان صندوق شامل: مجمع، مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و در صندوق های سرمایه‌گذاری در اندازه بزرگ (حداقل سرمایه ۵۰ میلیارد ریال) شامل، مجمع، مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و مدیر ثبت است. مجمع صندوق مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه يك […]

تعریف صندوق سرمایه گذاری

صندوق‌‌ سرمايه‌گذاري در ایران از مصادیق تعريف صورت‌گرفته بند۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شوراي اسلامي در آذرماه ۱۳۸۴ و بند هـ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸ است و با الهام از متعارف‌ترين شكل […]