اعضاء هیئت مدیره و مدیران

آقای مهدی محمود رباطی – رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای میلاد قاسمی – نائب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، اعتبارات و پشتیبانی آقای آبتین کریمی – عضو هیئت مدیره و معاون توسعه و عملیات آقای سیدمحمدجواد میرطاهر – عضو هیئت مدیره آقای سیدیاسر شریعت – عضو هیئت مدیره  

درباره کارگزاری

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران متشکل از کارشناسان و تحلیلگران توانمندی است که بعنوان یکی از کارگزاریهای برتر در زمینه ارائه خدمات تخصصی کارگزاری، خدمات مالی و مشاوره سرمایه گذاری، مدیریت دارایی و تحلیلگری مالی اقتصادی فعالیت می نماید شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران درصدد است با بهره گیری از تخصصی ترین الگوها و جامع […]