بورس کالا

بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از ۱۰سال، محلی برای داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات ابزار های مشتقه از جمله قراردادهای آتی است.

پلیمری و شیمیایی

رفتن به صفحه

کشاورزی

رفتن به صفحه

فلزی و صنعتی

رفتن به صفحه

فرآورده های نفتی

رفتن به صفحه

تالار فرعی

رفتن به صفحه