بورس کالا

بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از ۱۰سال، محلی برای داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات ابزار های مشتقه از جمله قراردادهای آتی است.

پلیمری و شیمیایی

رفتن به صفحه

کشاورزی

رفتن به صفحه

فلزی و صنعتی

رفتن به صفحه

فرآورده های نفتی

رفتن به صفحه

شماره تماس واحد کالا :

۰۲۱٨٩٤٨ ( داخلی :۲۲۵ - ۲۲۴)

کانال ارتباطی در شبکه های اجتماعی :

قراردادهای آتی

رفتن به صفحه

قرارداد آتی زعفران

رفتن به صفحه

مزایا و ویژگی های بازار آتی

رفتن به صفحه

راهنمای دریافت کد معاملاتی

رفتن به صفحه

شماره تماس واحد آتی :

۰۲۱٨٩٤٨ ( داخلی :۱۱۹)

کانال ارتباطی در شبکه های اجتماعی :