بورس كالای كشاورزی

 

بورس كالای كشاورزی ایران برای برطرف کردن بخشی از مشکلات کشاورزی از قبیل حذف دلالان از بازار، کشف منصفانه قیمت و بازاریابی محصولات کشاورزی در شهریور سال ۱۳۸۳ تاسیس گردید تا با ایجاد یک بازار رقابتی و مدرن بخشی از معضلات این صنعت را بر طرف نماید.
درحال حاضر در بورس كالای كشاورزی ایران ۴ نوع قرارداد نقدی ، نسیه ،سلف و آتی درنظر گرفته شده است و محصولاتی از قبیل گندم، جو، شکر، ذرت، برنج،آر، روغن، سویا و... در این رینگ خرید و فروش میشود

قیمت های جهانی

قیمت های جهانی

قیمت های داخلی بازار آزاد

قیمت های داخلی پایه

روغن
۱روغن آفتابگردان
۲کلزا
۳روغن سرخ کردنی
۴روغن پالم
۵روغن سویا
گندم
۱دامی
۲بذری
۳آرد
۴سبوس
۵دورم
۶خوراکی
به صورت ماده ۳۳ نیز عرضه میشود
چای
۱باروتی
۲قلمی
۳شکسته
۴ممتاز
تخم مرغ
۱تخم مرغ
مرغ منجمد
۱مرغ منجمد
زیره
۱زیره سبز
دانه های روغنی
۱بادام زمینی
۲کنجد
۳گلرنگ
۴آفتابگردان
۵کلزا
۶سویا
۷پنبه
جو
۱صنعتی
۲دامی
۳بدون پوشينه
به صورت ماده ۳۳ نیز عرضه میشود
برنج
۱طارم
۲هاشمی
۳خزر
۴فجر
۵ندا
۶وارداتی
۷سبوس
۸علی کاظمی
خرما
۱مضافتی
۲کبکاب
۳استمران
۴شاهانی
ذرت
۱علوفه ای
۲بذری
۳دانه ای
۴دانه ای دامی
شکر
۱تصفيه شده
۲سفيد
۳خام
۴قند
پسته
۱فندقی ناخندان
۲کله قوچی ناخندان
۳فندقی طبيعی خندان
۴کله قوچی خندان
کشمش
۱سبز
۲طلائی
۳بی دانه
۴دانه دار
نخود
۱ریز
۲متوسط
۳درشت
کنجاله و تفاله و کنسانتره ها
۱پليت پنبه دانه
۲پليت سويا
۳پليت کلزا
۴پليت آفتابگردان
۵پليت گلرنگ
۶پليت کنجد
۷پرك پنبه دانه
۸پرك سويا
۹پرک کلزا
۱۰پرک آفتابگردان
۱۱پرک گلرنگ
۱۲پرک کنجد
۱۳تفاله چغندر قند
۱۴کنستانتره خوراک دام
زعفران
۱رشته (پوشال)
۲رشته سربريده(سر گل)
عدس
۱ريز
۲متوسط
۳درشت
پنبه
۱محلوج
۶- فرآیند پذیرش در بازار اصلی چگونه است؟

۱٫ مراجعه متقاضی به کارگزار مشاور پذیرش و تکمیل مدارک و مستندات
مدارک که توسط متقاضی تکمیل و ارائه می گردد:
الف: درخواست پذیرش
ب: پرسشنامه پذیرش
ج: امیدنامه پذیرش
د: شناسه پذیرش
ه: تعهد عرضه
و: پروانه بهره برداری
ز: پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در صورت اجباری بودن استاندارد کالا و در غیراینصورت ارائه گواهی آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد.
ح: مدارک حقوقی شامل اساسنامه، آگهی تغییرات، صورت های مالی و گزارش هیأت مدیره به مجمع.
ط: کارمزد پذیرش
مدارک که توسط کارگزار مشاور پذیرش تکمیل و ارائه می گردد:
ی: قرارداد مشاور پذیرش
ک: اظهارنظر مشاور پذیرش
ل: فرم تطابق کالا در صورتیکه کالا مشابه باشد.(یعنی کالا در لیست کالاهای بورس پذیرش شده باشد)
م: مجوز مشاور پذیرش
ن: درخواست پذیرش خطاب به مدیر فنی و پذیرش در اتوماسیون سازمانی.
۲٫بررسی اولیه و اطمینان از کامل بودن مدارک و مستندات توسط کارگزار مشاور پذیرش و ارائه آن به بورس.
۳٫طرح موضوع پذیرش در صورت کامل بودن مدارک در کمیته عرضه و تصویب پذیرش کالا-تولیدکننده(متقاضی) در کمیته عرضه و ارسال امیدنامه به سازمان بورس و تائید آن ظرف مدت ۷۲ ساعت (کالای مشابه).
۴٫طرح موضوع پذیرش در صورت کامل بودن مدارک در هیأت پذیرش و تصویب پذیرش کالا – تولیدکننده(متقاضی) در هیأت پذیرش(کالای جدید)
۵٫ابلاغ مصوبات به متقاضی و انتشار امیدنامه کالا در پورتال سایت بورس و تعیین نماد و عرضه کالا ۷۲ ساعت بعد از انتشار امیدنامه.

۵- شرایط کالاهای قابل پذیرش در بازار فرعی چیست؟

جهت پذیرش هر کالا در بازار فرعی، باید شرایط ذیل احراز گردد:
۱٫ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای معامله کالا وجود نداشته باشد.
۲٫کالا نباید توسط یک عرضه کننده در سایر بازارهای بورس پذیرفته شده باشد.
۳٫کالا دارای مشخصات، شرایط و کیفیت قابل احراز بوده و امکان تطبیق کیفیت آن با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه برای بورس و خریداران وجود داشته باشد.
۴٫عرضه کننده کالا توانایی تودیع وثایق لازم را جهت تضمین کالا نزد اتاق پایاپای داشته باشد و محدودیت قانونی جهت انجام معامله توسط عرضه کننده وجود نداشته باشد.
شرایط پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی چیست؟
۱٫ارزش ریالی حداقل ۱۰ میلیارد ریال(قیمت کارشناسی رسمی دادگستری)
۲٫مال مشاع نباشد.(سند رسمی یا تک برگ مالکیت)
۳٫مال بموجب سند رسمی در ملکیت مطلق عرضه کننده یا عرضه کنندگان باشد (وقفی نباشد)(ارائه سند رسمی)
۴٫مال مورد عرضه متنازع فیه(محل دعوی) نباشد.(تعهد و اقرار عرضه کننده)
۵٫در صورت پذیرش اموالی که صرفا در قالب عقد اجاره در اختیار دیگری است اجاره نامه رسمی ارائه و افشاء گردد.(اقرار عرضه کننده و افشاء مفاد اجاره نامه)
۶٫اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از دولتی و غیردولتی حقی در مورد ملک نداشته باشند یا مورد ادعای آنها نباشد.(اقرار عرضه کننده)

۴- چه کالاهایی در بازار فرعی پذیرش می شوند؟

بازار فرعی ظرفیت خوبی برای کالاهایی که قابلیت پذیرش در بازار اصلی را ندارند، ایجاد کرده است. به طور کلی می توان دسته بندی ذیل را برای کالاهای قابل پذیرش در این بازار ارایه نمود :
۱٫اموال غیر منقول.
۲٫کالاهایی که طبق مقررات شرایط پذیرش در بازار اصلی را از دست می دهند.
۳٫سایر کالاها و محصولاتی که شرایط پذیرش در بازار اصلی را احراز نکنند.

۳- شاخص های پذیرش یک کالا در بازار اصلی بورس کالا چیست؟

متقاضی باید مطابق دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا حداقل شرایط پذیرش را به شرح ذیل احراز کند :
۱٫سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
۲٫کالا نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع کشف عادلانه قیمت گردد.
۳٫ميزان عرضه کالا توسط متقاضي به گونه اي باشد که امکان کشف عادلانه قيمت را در بورس فراهم آورد. بطور کلی نسبت حجم تولید متقاضی به حجم تولید کل کشور،حجم تولید متقاضی به حجم مصرف کل کشور و حجم معاملات در حدی باشد که منجر به کشف واقعی قیمت گردد.(تداوم،تناوب و تعهد عرضه در بورس بر اساس حداقل عرضه های تعیین شده)
۴٫کالایی که در بورس عرضه می شود باید دارای استانداردهای کمی و کیفی تعیین شده توسط بورس باشد :
الف : استاندارد کمی: اندازه و نوع بسته بندی،واحد اندازه گیری،مقدار محموله،حداقل عرضه،حداقل خرید جهت کشف نرخ،حداقل تخصیص،تلرانس مجاز تحویل،قابلیت انبار شدن و نگهداری،…
ب : استاندارد کیفی :
۱٫کالا دارای استاندارد ملی است :
• مشمول استاندارد اجباری(پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری)
• مشمول استاندارد اجباری نیست :
o کالا دارای گواهی استاندارد تشویقی است.
o کالا دارای گواهی کنترل کیفی از آزمایشگاه های مورد تائید بورس و سازمان ملی استاندارد ایران است.
۲٫ کالا دارای استاندارد ملی نیست:
• در صورت لزوم ارجاع به کمیته تدوین استاندارد ملی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران.
• کالا دارای استاندارد بین المللی و دارای گواهی کنترل کیفی از آزمایشگاه های مورد تائید بورس و سازمان ملی استاندارد ایران است.

۲- نحوه پذیرش کالا در بازار فیزیکی به چه صورت است؟

کالا – تولیدکننده بر اساس شاخص های پذیرش در دو بازار اصلی و فرعی پذیرش می شوند.

۱- در بورس کالای ایران چند بازار وجود دارد؟

الف : بازار فیزیکی که خود به دو بازار اصلی و فرعی تقسیم می گردد و محموله ای از کالا بصورت فیزیکی بر اساس عرضه و تقاضا معامله و منجر به تحویل می گردد.
ب: بازار مشتقه یا بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالا که اوراق بر اساس دارایی پایه که مبتنی بر کالا می باشد بصورت پیوسته بر اساس عرضه و تقاضا معامله شده و بدلیل اینکه هدف اصلی از این معاملات مدیریت ریسک می باشد، کمتر منجر به تحویل می گردد.