بورس کالا

بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از ۱۰سال، محلی برای داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و معاملات ابزار های مشتقه از جمله قراردادهای آتی است.

شماره تماس واحد کالا :

۰۲۱٨٩٤٨ ( داخلی :۲۲۵ - ۲۲۴)

کانال ارتباطی در شبکه های اجتماعی :