سامانه سهام عدالت کارگزاری بورس بیمه ایران

مشمولان سهام عدالت می توانند از طریق سامانه سهام عدالت كارگزاری بورس بیمه ایران نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایند. وجوه حاصله به حساب بورسی افراد واریز می گردد.

https://se-boursebimeh.rayanbroker.ir