✔در سال ۹۹ تحقق خواهد یافت… روندی صعودی ولی ناهمگن و پرفراز و نشیب بازار سرمایه👇

در سال ۹۹ تحقق خواهد یافت روندی صعودی ولی ناهمگن و پرفراز و نشیب بازار سرمایه   از حیث فاکتورهای اقتصادی، چند عامل موثر بر روند بازار هستند که به طور سنتی تحلیل می ‌شوند. بودجه، قیمت کامودیتی و نرخ ارز عواملی هستند که همواره مورد اشاره‌ اند و در یادداشت ‌های و مصاحبه ‌های […]

✔فرایند احراز هویت از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌پذیرد. عقد قرار داد بین کارگزاری بورس بیمه ایران و ۳۰۰ دفتر پیشخوان دولت ؛👇

کارگزاری بورس بیمه ایران با هدف تسهیل و تسریع دسترسی مشتریان خود برای ورود به این کارگزاری طی قراردادی با ۳۰۰ مرکز پیشخوان دولت در سراسر کشور از این پس تمامی خدمات احراز هویت و صدور کد سهامداری را در محل این دفاتر ارائه می نماید. به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، با […]