✔منتخب تحلیل های تکنیکال برتر👇

همراه

✍️ تحلیل این نماد در روزهای ابتدایی دی ماه و زمانی که قیمت سهم ۱٫۴۰۰ تومان بود ارائه شد. حد ضرر در این معامله ۱٫۳۱۰ تومان در نظر گرفته شد.
✅ هم اکنون که این تحلیل به روزرسانی می‌گردد، سهم در سطوح ۲٫۲۰۰ تومانی معامله می‌شود و مطابق با تصویر که مشاهده می‌کنید، همراه پتانسیل تداوم روند صعودی تا سطوح ۲٫۵۰۰ تومانی را دارد.
💢 بنابراین ریسک این معامله ۷% و ریوارد آن در حدود ۷۸% بوده است. در واقع معامله‌گران برای کسب سود نزدیک به ۸۰ درصدی تنها ۷% ریسک به حسابشان تحمیل شده است.
⭕️ به این نسبت مهم و کلیدی در تحلیل تکنیکال، R به R گفته می‌شود. R به R این معامله ۱ به ۱۰ می‌باشد.

توصیه می‌شود در بازار به دنبال موقعیت‌هایی باشید که R/R مناسبی داشته باشند.

های‌وب

مطابق با انتظار های‌وب با خروج از فضای نوسانی، رالی قدرتمندی را با اهداف ۱٫۸۰۰ – ۱٫۹۰۰ تومانی آغاز نموده است.

کاوه 

نوسانات کانالیزه و برگشت سهم از کف کانال صعودی …

شیراز 

شیراز به مقاومت نخست خود رسیده است. این سهم با تثبیت در قیمت‌های بیش از ۲٫۱۰۰ تومانی، پتانسیل رشد تا هدف دوم و حتی سوم تعیین شده را خواهد داشت …

رتکو

در نماد رتکو شاهد روند نوسانی در قالب الگوی استراحتی مثلث متقارن هستیم. این سهم چنانچه موفق به شکست مقاومت ۲٫۷۷۰ تومانی گردد، سیگنال خرید با اهداف به تصویر کشیده شده را صادر خواهد کرد …

حد ضرر این معامله ۲٫۲۰۰ تومان خواهد بود …

خکرمان

روز گذشته خکرمان پس جابجایی بلوک و شکست سقف کانال اصلاحی کوتاه مدتی، به روند صعودی با هدف به تصویر کشیده شده بازگشت …

خپارس

خپارس با شکست سقف قبلی، در مسیر اهداف ۳۴۰ – ۳۵۰ تومانی قرار گرفته است.

پکرمان 

پکرمان در مسیر هدف ۲٫۲۰۰ – ۲٫۴۰۰ تومانی …