✔در نخستین هفته اسفند ماه ۹۸ “هفدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در گرگان شروع به کار کرد” 👇

کارگزاری بورس بیمه ایران در هفته نخست اسفند ماه ۹۸ در راستای تحقق اهداف اصلی خود در زمینه سیاست توسعه جغرافیایی شعب خود و گسترش فعالیت های این کارگزاری در سراسر کشور و به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رسانی بیشتر به مشتریان شمال کشور اقدام به افتتاح هفدهمین شعبه در گرگان کرد.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، هفدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران اینبار در شمال کشور در شهر گرگان فعالیت خود را از سر گرفت. گرگان با حضور بیش از نیم میلیون نفر ساکن، می‌ تواند بستری مناسبی برای ورود هر چه بیشتر فعالیت‌های بازار سرمایه باشد تا جایی که ترغیب به سرمایه گذاری در بازار سرمایه باید در حدی باشد که متقاضیان و فعالان اقتصادی سرمایه های خود را به این بازار سوق داده و این بخش اقتصادی نسبت به دیگر حوزه های اقتصادی از لحاظ سرمایه گذاری در الویت قرار گیرد.

پذیرش مشتریان در کارگزاری بورس بیمه ایران و پیرو آن ارائه خدمات آموزشی و معرفی این بازار به این افراد می‌تواند جذابیت بیشتری ایجاد کرده و مدیریت دارایی سرمایه گذاران را در بر داشته باشد.

افرادی که تمایل دارند در لیست مشتریان کارگزاری بورس بیمه ایران در شعبه گرگان قرار گیرند باید به نشانی، گرگان خیابان ولیعصر (ناهارخوران) بین عدالت ۶۰ و ۶۰/۱، جنب بانک کارآفرین مراجعه نمایند.

 

تلفن تماس ۳-۳۲۵۲۰۱۱۲-۰۱۷ شعبه گرگان کارگزاری بورس بیمه ایران