✔تازه های کدال 👇👇

✅ ‍ #بالبر
کابل البرز دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۳۱,۲۵۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین ۲ ماه گذشته ۲۴%افزایش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۴۳,۰۳۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰% رشد داشته است.

✅ ‍ ‍ #کرازی
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵۵,۴۰۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین ۸ ماه گذشته ۲۰%کاهش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۱۱,۸۹۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۱% رشد داشته است.

✅#پکرمان

گروه صنعتی بارز دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱،۰۲۴،۱۹۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین ۸ ماه گذشته ۱۹%افزایش داشته است.
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۷،۹۱۷،۹۲۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷% رشد داشته است.

✅#فسرب
ملی سرب و روی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۰,۳۰۷ میلیون ریال درآمد داشته است

این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۴۳,۹۹۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴% افت داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *