✔تازه های #کدال 👇👇👇

ستران
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۲,۳۲۶,۰۶۰ میلیون ریال درآمد داشته معادل ۸۲% مبلغ فروش پیش بینی شده سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ میباشد
خموتور
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱,۵۱۲,۹۸۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵% رشد داشته است
کپارس
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۶۴,۳۷۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵% رشد داشته است
لبوتان
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۸,۶۴۱ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰% رشد داشته است.
کسرا
این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۸۳,۹۱۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹% رشد داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *