✔اولين شعبه كارگزارى بورس بيمه ايران در استان مازندران افتتاح شد.👇

بیست و یکمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در روز ٢٩ خرداد ١٣٩٩در شهر سرسبز ساری با حضور دكتر رضايى مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران، دكتر رباطى مدیر عامل این کارگزاری و جمعى ديگر از مديران و مسئولین استان مازندران و كارگزارى افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، در مراسم […]