رينگ‌ سازی مشهد (خرينگ)

موضوع فعالیت: ايجاد، تاسيس، اداره و بهره برداري از کارخانجات و همچنين توليد، توزيع، فروش، صادرات و واردات رينگ چرخ انواع خودرو و اجزاء متشکله آن و انجام خدمات فني و مهندسي، طراحي، ساخت و توليد انواع قطعات خودرو و مشاوره در نصب و راه اندازي دستگاه هاي صنعتي و کليه خدمات جانبي آن و […]