آهنگری تراكتورسازی ايران‌ (خاهن)

موضوع فعالیت: توليد قطعات خودرویی؛ درباره شرکت: شرکت آهنگری تراکتورسازی در سال۱۳۶۶ به عنوان بزرگترین و مجهزترین کارخانه فورج گرم در سطح کشور و خاورمیانه، از شرکت تراکتورسازی ایران سهامی خاص تفکیک و بشماره ۴۰۵۵ نزد اداره ثبت شرکت های تبریز ثبت گردید و پس از تفکیک، عمده سهام آن متعلق به شرکت تراکتورسازی و […]