✔منتخب تحلیل های تکنیکال هفته 👇

  #شپنا نوسانات شپنا در کانال صعودی … #آپ شکست خط روند کوتاه مدتی و آغاز رالی افزایشی … #وبیمه وبیمه پس از پولبک به ناحیه تبدیل سطوح، پتانسیل یک حرکت افزایشی مناسب در میان مدت را دارد … #وتوکا وتوکا در مسیر سقف کانال صعودی … #میهن کانال صعودی ۴ ماهه در بیمه میهن […]

شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب)

موضوع فعالیت: فعاليت در زمينه پروژه هاي عمراني به خصوص توليد انبوه مسکن، تهيه زمين (عرصه و اعيان) اعم از خريد، اجاره، تملک يا از طريق ادارات زمين شهري و غيره جهت اجراي پروژه هاي ساختماني؛ مطالعه، طراحي، اجراي طرحها، پروژه هاي شهرسازي، ساختماني اعم از مسکوني تجاري و تاسيساتي؛ درباره شرکت: شرکت سرمایه گذاری […]

بورس كالاي ايران (كالا)

موضوع فعالیت: تشکيل، سازماندهي و اداره‌ي بورس کالا به صورت متشکل، سازمان يافته و خودانتظام به منظورانجام معاملات کالاهاي پذيرفته شده و اوراق‌بهادار مبتني ‌برکالاي پذيرفته شده، توسط اشخاص ايراني و غيرايراني مطابق قانون و مقررات… درباره شرکت: بازار  کالاهای پایه در بخش های مختلف صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها […]

تامين سرمايه نوين (تنوين)

موضوع فعالیت: طبق مادة ۳ اساسنامه فعالیت شرکت عبارت است از پذيره‎نويسي، تعهد پذيره ‌نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار در عرضه‎هاي ثانويه در حد امکانات مالي خود يا از طريق تشکيل سنديکا با ساير نهادهاي مشابه ارائه مشاوره در زمينه‎هايي از قبيل روش بهينه و زمان‎بندي تأمين مالي، عرضة اوراق بهادار، فرآيند ثبت اوراق […]