✔منتخب تحلیل های تکنیکال برتر👇

همراه ✍️ تحلیل این نماد در روزهای ابتدایی دی ماه و زمانی که قیمت سهم ۱٫۴۰۰ تومان بود ارائه شد. حد ضرر در این معامله ۱٫۳۱۰ تومان در نظر گرفته شد. ✅ هم اکنون که این تحلیل به روزرسانی می‌گردد، سهم در سطوح ۲٫۲۰۰ تومانی معامله می‌شود و مطابق با تصویر که مشاهده می‌کنید، همراه […]