✔در اردیبهشت ۹۹ تحقق یافت: افتتاح هجدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در کرمان👇

کارگزاری بورس بیمه ایران در راستای تحقق گسترش فعالیت های خود در زمینه بازار سرمایه و تسریع دسترسی مشتریان به خدمات این کارگزاری هجدهمین شعبه خود را در اردیبهشت ۹۹ در کرمان راه اندازی کرد. به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، با توجه به پتانسیل‌های موجود در استان کرمان (به خصوص در بخش […]