✔ورود نخستین کارگزاری بورسی به شهریار؛ شانزدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در شهریار افتتاح شد👇

شانزدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در شهریار افتتاح شد… روز شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ با حضور مهدی محمود رباطی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران، آبتین کریمی عضو هیئت مدیره و معاون توسعه و عملیات، بهزاد درخشان رئیس شورای شهر شهریار، جمعی از فعالان حوزه بورسی و اقتصادی و نمایندگان […]