✔امروز بورس کالا میزبان عرضه بیش از ۳۴ هزار تن مواد شیمیایی است. امروز همچنین روز شلوغ تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالاست👇

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران، روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه، میزبان عرضه ۳۴ هزار و ۳۷۴ تن مواد شیمیایی است. به گزارش «کالاخبر»، طی این روز و در تالار مذکور یک هزار تن لوب کات، ۳ هزار و ۲ تن مواد پلیمری و ۱۳ هزار تن وکیوم باتوم عرضه می شود. این […]

الار صادراتی بورس کالای ایران چهارشنبه ۱۹ تیرماه میزبان عرضه ۸۹ هزار و ۶۹۰ تن قیر، ۲ هزار و ۵۰۰ تن آروماتیک سنگین و ۵۰۰ تن عایق رطوبتی است.

تالار صادراتی بورس کالای ایران چهارشنبه ۱۹ تیرماه میزبان عرضه ۸۹ هزار و ۶۹۰ تن قیر، ۲ هزار و ۵۰۰ تن آروماتیک سنگین و ۵۰۰ تن عایق رطوبتی است. امروز همچنین ۳۶ هزار و ۸۵۵ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۱۵۰ تن قیر، ۳۵ هزار تن لوب کات و ۲۴ هزار تن وکیوم باتوم در […]

✔تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران امروز سه شنبه ۱۸ تیرماه میزبان عرضه ۷۲ هزا رو ۸۳۲ تن مواد پلیمری است/ امروز روز عرضه نفت در بورس انرژی هم هست! 👇

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران روز سه شنبه ۱۸ تیرماه میزبان عرضه ۷۲ هزا رو ۸۳۲ تن مواد پلیمری است. به گزارش «کالاخبر» امروز همچنین ۲۰۰ تن گوگرد و ۲۸ هزار تن وکیوم باتوم نیز در تالار مذکور عرضه می شود. این گزارش حاکی است، ۳ هزار و ۳۰۰ تن سبد […]