✔گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ایران ترانسفو (#بترانس)👇

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ایران ترانسفو با حضور بیش  از ۸۵ درصد از سهامداران و با ریاست آقای کارگرزاده نماینده شرکت امین توان آفرین ساز (ساتا) در سالن همایش‌های باشگاه توانیر برگزار شد. این شرکت در سال ۹۸ با فروش ۴٫۴۲۰ میلیارد ریال انواع ترانسفورماتور به سود عملیاتی ۲٫۶۳۰ میلیارد ریالی و سود خالص […]

✔گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی قائد بصیر👇

گزارش مجامع شرکت پتروشیمی قائد بصیر مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی قائد بصیر با حضور بیش از ۷۰ درصد سهامداران و با ریاست آقای راحت در سالن فرهنگی تلاش برگزار شد. در ابتدا آقای فرزادی مدیر عامل شرکت به ارائه گزارش هیات مدیره پرداخت که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشند: شرکت تولیدکننده […]

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت باما

شرکت باما مجمع عمومی عادی سالانه شرکت باما با حضور بیش  از ۸۸ درصد از سهامداران و با ریاست آقای فرهنگ حسینی در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای حسن اسلامی قانع مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشد: شرکت باما به […]

✔گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی غدیر با نماد شغدیر👇

شرکت پتروشیمی غدیر مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی غدیر با حضور بیش  از ۷۹ درصد از سهامداران و با ریاست آقای خالق در سالن همایش‌های تلاش برگزار شد. در ابتدای مجمع آقای نام نیک مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین بخش‌های آن به شرح زیر می‌باشد: شرکت پتروشیمی غدیر با […]