✔تازه های کدال 👇👇

#ذوب این شرکت در آذر ماه مبلغ فروش ۵۹۲۲ میلیارد ریال محقق ساخته که نسبت به متوسط فروش ۸ ماه گذشته رشد ۱۴ درصدی و نسبت به آبان ماه افت ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. #فولاد در آذر ماه مبلغ ۲۲۳۰۹ میلیارد ریال شناسایی کرده که نسبت به مدت آبان ماه افت ۱۷ درصدی […]

✔تازه های کدال 👇👇

✅ ‍ #بالبر کابل البرز دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۳۱,۲۵۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین ۲ ماه گذشته ۲۴%افزایش داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۴۳,۰۳۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه […]

✔تازه های #کدال 👇👇👇

ستران این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه مبلغ ۲,۳۲۶,۰۶۰ میلیون ریال درآمد داشته معادل ۸۲% مبلغ فروش پیش بینی شده سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ میباشد خموتور این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱,۵۱۲,۹۸۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵% رشد داشته است کپارس این […]

✔ مروری بر گزارشات حسابرسی شده شش ماهه منتشر شده کدال: #وآفري – دکوثر و …

#وآفري( بيمه کارآفرين ) 🔹 گزارش شش ماهه سال۹۷، ششماهه = ۷۳ ﷼ (حسابرسی نشده) سال۹۷، ششماهه =۳۲ ﷼ (حسابرسی شده) سال۹۶، ششماهه =۱۰ ﷼ بیمه کارآفرین در گزارش حسابرسی شده نسبت به حسابرسی نشده، تقریبا در تمامی بندهای هزینه ای افزایش داشته و درآمدها را نسبتا ثابت نگهداشته که در نهایت منجر به کاهش […]