رينگ‌ سازی مشهد (خرينگ)

موضوع فعالیت: ايجاد، تاسيس، اداره و بهره برداري از کارخانجات و همچنين توليد، توزيع، فروش، صادرات و واردات رينگ چرخ انواع خودرو و اجزاء متشکله آن و انجام خدمات فني و مهندسي، طراحي، ساخت و توليد انواع قطعات خودرو و مشاوره در نصب و راه اندازي دستگاه هاي صنعتي و کليه خدمات جانبي آن و […]

آهنگری تراكتورسازی ايران‌ (خاهن)

موضوع فعالیت: توليد قطعات خودرویی؛ درباره شرکت: شرکت آهنگری تراکتورسازی در سال۱۳۶۶ به عنوان بزرگترین و مجهزترین کارخانه فورج گرم در سطح کشور و خاورمیانه، از شرکت تراکتورسازی ایران سهامی خاص تفکیک و بشماره ۴۰۵۵ نزد اداره ثبت شرکت های تبریز ثبت گردید و پس از تفکیک، عمده سهام آن متعلق به شرکت تراکتورسازی و […]

مهركام ‌پارس‌ (خمهر)

موضوع فعالیت: موضوع فعاليت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، طراحي، تکوين، ساخت و توليد قطعات و مجموعه هاي صنعتي به ويژه در زمينه خودرو سازي، ارائه خدمات طراحي و مهندسي، طراحي و ساخت قالب، اقدام به هرگونه مشارکت، خريد و تامين مواد اوليه و تجهيزات فعاليت هاي قالبسازي و توليدي مي باشد. درباره شرکت: شرکت […]