برترین صفوف خرید در ساعت پیش گشایش بازار
#ذوب: ۷۸۷ میلیون صف خرید/ قیمت ۱۱۸۳ ریال
#رکیش: ۱۷۴ میلیون صف خرید/ قیمت ۲۸۶۵ ریال
#بورس: ۱۱۶ میلیون صف خرید/ قیمت ۳۹۸۳ ریال
#کچاد: ۱۱۲ میلیون صف خرید/ قیمت ۲۷۴۱ ریال
#سپ: ۲۴ میلیون صف خرید/ قیمت ۹۹۲۷ ریال
#ونیکی: ۳۸ میلیون صف خرید/ قیمت ۱۴۳۸ ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *