تازه های کدال :

#سمگا
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۰۴ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵ ریال زیان محقق کرده بود.
این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۵۸% پوشش داده است.

#خاور
زیان پیش بینی شده هرسهم قبلی: ۱,۸۸۴ریال
زیان پیش بینی شده هر سهم فعلی: ۲,۰۸۶ریال
درصد تغییر: ۱۱% تعدیل منفی(افزایش زیان)
پوشش ۹ ماهه ۶۲% مبلغ ۱,۲۹۶ ریال زیان

#حکمت
بانک حکمت ايرانيان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۱ ریال سود محقق کرده است. شرکت در این دوره افزایش سرمایه ۵۰% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۸۵% افت داشته ولی سود خالص افت ۷۸% داشته است

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۹۷% پوشش داده است.

#وتجارت
بانک تجارت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۵۰۲ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰۵% افزایش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۱۲% پوشش داده است.

#جم
پتروشیمی جم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۸۴۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵% رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۳% پوشش داده است.
#خساپا
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۵۸ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به گزارش قبل ۱% افزایش زیان داشته است.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۱% پوشش داده است.

#خاور
ايران خودرو ديزل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲,۰۸۶ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰% افزایش زیان داشته است.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۰% پوشش داده است.

#مداران
داده پردازي ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۲۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴% رشد داشته است.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۷% پوشش داده است.

#کگل
معدني و صنعتي گل گهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۷۰۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ۲% افزایش داشته است.
این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۹% پوشش داده است.

#ختور
رادياتور ايران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۷۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱% افت داشته است.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۹۱% پوشش داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *