برترین صفوف خرید در ساعت پیش گشایش بازار
#کنور: ۴۰۰ میلیون صف خرید/ قیمت ۳۱۰۹ ریال
#ذوب: ۲۵۰ میلیون صف خرید/ قیمت ۱۱۰۹ ریال
#وغدیر: ۱۶۴ میلیون صف خرید/ قیمت ۱۲۲۳ ریال
#غبشهر: ۹۵ میلیون صف خرید/ قیمت ۲۰۵۵ ریال
#پترول: ۱۰۵ میلیون صف خرید/ قیمت ۱۳۰۳ ریال
#وبانک: ۱۰۹ میلیون صف خرید/ قیمت ۲۵۷۸ ریال
#ارفع: ۸۱ میلیون صف خرید/ قیمت ۴۱۶۴ ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *