🚫توقف نماد های #شلیا #کرمان #ختراک #غشان #خکاوه #قلرست #تابا #کقزوی #ودی #ورنا #غگلستا #فزرین #زنجان #بالاس #ساینا #ثمسکن #غگلستا #سبزوا #غشهداب #تشتاد #فرآور #خزامیا #لپارس #خگستر #فاما #چکاوه #تیپیکو #سبهان #کساپا #ونیرو #دسبحان #ثشرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *