🖥 روز شنبه ۳۱ شهریور۹۷ نماد #تاپکیش عرضه می‌شود. تعداد کل سهام قابل عرضه ۴۰ میلیون سهم است. سهیمه هر کد ۸۰۰ سهم و دامنه قیمت بین ۱۶۰۰تا ۱۷۰۰ ریال می باشد.


#عرضه_اولیه
🖥 روز شنبه ۳۱ شهریور۹۷ نماد #تاپکیش عرضه می‌شود. تعداد کل سهام قابل عرضه ۴۰ میلیون سهم است. سهیمه هر کد ۸۰۰ سهم و دامنه قیمت بین ۱۶۰۰تا ۱۷۰۰ ریال می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *