🔹قیمت شیمیایی ها : تحلیلی بر قیمت محصولات شیمیایی در هفته ای که گذشت…

🔹قیمت شیمیایی ها
🔻در هفته گذشته همه محصولات شیمیایی حداقل در یک مقصد تحویلی خود کاهش قیمت داشته اند به جز #MEG که با افزایش ۰۲/۱ درصدی به قیمت ۸۹۹ دلار در تن رسید .
💮به تبع افزایش ۶۱/۲ درصدی #متانول CFR چین ،متانول CFR تایوان و CFR داخلی چین نیز به ترتیب ۵۸/۲ و ۸/۰ درصد افزایش داشته اند و متانول CFR چین به قیمت ۳۹۴ دلار معامله شد . متانول CFR هند با ۸۴/۱ درصد بیشترین کاهش را دراین گروه داشته و به قیمت ۳۷۵ دلار در تن معامله شده است.
💮#استایرن منومر ، در رتبه بعدی کاهش قیمت ، تا ۱۷ دلار در CFR چین و FOBکره نزول کرده و کاهش ۲۵/۱ درصدی را در فوب کره و CFR چین به ثبت رسانده است و به قیمت ۱٫۳۸۲ دلار در CFR چین رسید.
💮#پارازایلین در هفته گذشته با ۶۷/۰ درصد کاهش به قیمت ۱،۰۰۲ در CFR چین تایوان رسید .
💮قیمت فوب کره محصول #تولوئن در هفته گذشته ۵۹/۰ درصد کاهش داشت و به قیمت ۷۴۵ دلار در تن معامله شد . در حالی که این محصول در CFR چین و CFR داخلی چین به ترتیب ۰۸/۰ و ۲۹/۰ درصد افزایش داشت .

💮#اسید ترفتالیک ، ماده اولیه پلی اتیلن ترفتالات ، CFR چین ۵ دلار معادل ۵۹/۰- درصد ، کاهش داشت . این محصول از ۸۴۹ به ۸۴۴ دلار کاهش یافت .
💮قیمت CFR چین #بنزن ۱۸/۰ درصد رشد معادل ۵/۱ دلار و با قیمت ۸۳۹ دلار معامله شد و در فوب کره ۳۴/۰ درصد برابر با ۸۷/۲ دلار کاهش داشته است .
💮#زایلین مخلوط در هفته گذشته تغییر محسوسی نداشت و با کاهش قیمت کمتر از یک دلار در تن به قیمت ۸۲۲ دلار رسید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *