🔸قیمت مواد پلیمری: تحلیلی بر قیمت مواد پلیمری در هفته ای که گذشت …

🔸قیمت مواد پلیمری
🔻گروه #پلی_اتیلن_سبک خطی C6 ، #پلی_اتیلن_سنگین_تزریقی، #پلی_اتیلن_سنگین_بادی و #پلی_استایرن_معمولی GPPS در هفته مورد نظر در هر سه منطقه بدون تغییر باقی ماندند.
گروه سوسپانسیون#PVC تنها محصول پلیمری است که در هر سه منطقه شرق دور، آسیای جنوب شرقی و آسیای شرق افزایش قیمت ۰/۵۴% داشته است.
#پلی_اتیلن_سبک_خطی در منطقه شرق دور بدون تغییر باقی مانده، این در حالیست که در دو منطقه آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی قیمت ها در حدود ۰/۸۸%کاهش یافتند و به ترتیب به ۱,۱۳۱ و ۱,۱۴۱ دلار در هر تن رسیدند.
در طول هفته مورد نظر #پلی_اتیلن_سنگین_فیلم در آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی بدون تغییر باقی ماند و تنها در شرق دور با ۱/۴۹%کاهش به ۱,۳۲۱ دلار در هر تن رسید.
در گروه پلی پروپیلن در تمامی گریدها کاهش قیمت در هر سه منطقه مشاهده شد. #پلی_پروپیلن گرید نساجی در شرق دور و آسیای جنوب شرقی به ترتیب در حدود ۰/۸۱%تا ۰/۷۹%و در آسیای شرق ۰/۳۹%کاهش یافته است. در گرید #تزریقی بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه آسیای جنوب شرقی می باشد که قیمت این محصول در حدود ۱۰ دلار در هر تن کاهش یافته و به ۱,۲۴۱ دلار در هر تن رسیده است. #پلی_پروپیلن_فیلم نیز در شرق دور و در آسیای شرقی حدود ۵ دلار در هر تن کاهش یافته و به ترتیب به ۱,۲۴۶ و ۱,۲۷۶ دلار در هر تن رسیده و در نهایت #پلی_پروپیلن گرید شیمیایی در شرق دور و آسیای شرقی در حدود ۰/۴۰%کاهش یافته و در جنوب شرقی آسیا با کاهش بیشتر در حدود ۰/۷۷%به ۱,۲۹۱ دلار در هر تن رسیده است.
#پلی_اتیلن_سبک_خطی معمولی در شرق دور به ۱,۱۵۱ دلار در هر تن و در آسیای جنوب شرقی به ۱,۱۸۱ دلار در هر تن رسید که به ترتیب در حدود ۱/۷۱%و ۰/۸۴%کاهش قیمت می باشد.
#پلی_استایرن_مقاوم HIIPS نیز در هر دو منطقه شرق دور و آسیای جنوب شرقی با کاهش قیمت حدود ۱۰ دلار در هر تن مواجه شد، و در نهایت #اكريلونيتريل_بوتادين_استايرن(ABS) با ۱۰ دلار در هر تن کاهش قیمت به ۱,۹۰۱ و ۱,۹۲۱ دلار در هر تن در شرق دور و آسیای جنوب شرقی رسید.
قیمت در #خاورمیانه در طول هفته گذشته کاهش داشته به نحوی که #پلی_اتیلن_سنگین با حدود ۰/۳%کاهش به ۱,۱۳۴ دلار در هر تن رسیده است. #پلی_اتیلن_سبک_خطی با بیشترین کاهش قیمت، در حدود ۹ دلار در هر تن، به ۱,۰۹۰ دلار در هر تن رسیده است. #پلی_پروپیلن_نساجی و #تزریقی نیز به ترتیب ۰/۵۸% و ۰/۵% کاهش قیمت داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *