📢📢عرضه اولیه #تاپکیش با دامنه قیمت: ۱,۶۰۰ الی ۱,۷۰۰ ریال. سهمیه هر کد: حداکثر ۸۰۰ سهم . حداکثر نقدینگی مورد نیاز: ۱,۳۶۶,۳۱۰ ریال

📢📢عرضه اولیه #تاپکیش با دامنه قیمت: ۱,۶۰۰ الی ۱,۷۰۰ ریال. سهمیه هر کد: حداکثر ۸۰۰ سهم . حداکثر نقدینگی مورد نیاز: ۱,۳۶۶,۳۱۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *