✔ نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه گذاری از ۱۸ واحد در سال ۹۶ به ۳۰ واحد در سال ۹۷ رسید.👇

 اقتصاد ایران در سال ۹۷، تحولات و تغییرات قابل توجهی را به خود دیده است، تحریم‌های چندجانبه از سوی آمریکا و خروج از برجام، خروج شرکای تجاری خارجی، تحولات در متغیرهای کلان اقتصادی که در نهایت منجر به کسادی و رکود اقتصادی شده است. فضای بازار سرمایه در پی افزایش قیمت دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شاهد رشد چشمگیری بوده است، به طوری که شاخص کلان رشد ۱۰۰ درصدی را نسبت به سال ۹۶ تجربه کرده است اما این رشد بیشتر وام‌دار افزایش نرخ‌ها بوده و کمتر از ناحیه افزایش میزان تولید نشأت گرفته است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل ماهیت فعالیت و تنوع سرمایه‌گذاری، فضای اقتصادی کلان اثر قابل توجهی بر این شرکت‌ها دارد. رونق فضای کلان اقتصادی منجر به رونق بازار مالی و در نهایت منجر به رونق شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و در عین حال رکود اقتصادی منجر به رکود شرکت‌ها و بازار سرمایه شده و در نتیجه سودآوری شرکت‌های سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت.

همانطور که گفته شد، در سال ۹۷ به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش قیمت دلار، فضای کلی بازار با رشد همراه بوده است و همین امر به افزایش سود آوری شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ کمک کرده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه در سال ۹۶ مبلغ ۱۸ میلیون تومان است که در سال ۹۷ به ۲۵ میلیون تومان رسید. درواقع در سال ۹۷ به طور میانگین با شرکت سرمایه‌گذاری با یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیون تومان سودآوری داشته‌اند.

میانگین ۳۰ واحدی نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری

مقایسه نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد براساس آخرین صورت مالی سالیانه منتشر شده از سوی شرکت، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری ۸۰ واحدی را رقم زد‌ه‌اند. اما شرکت سرمایه‌گذاری ملت (وملت) در سال ۹۷ نرخ بازگشت منفی داشته است. با در نظر گرفتن صورت مالی سالیانه ۱۳ شرکت سرمایه‌گذاری، میانگین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در سال مالی ۹۷، بیش از ۳۰ واحد است که هفت شرکت سرمایه‌گذاری بالاتر از میانگین قرار دارند.


با توجه به رونق بازار بورس در سال ۹۷، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته است اما در سال ۹۸ به نظر می‌رسد افزایش قیمتی محصولات و افزایش قیمت دلار به سقف خود رسیده و سطح تولید و فروش شرکت‌ها در معرض ریسک قرار داشته که این عوامل نشان از بالا بودن ریسک فضای اقتصادی و نشانه‌های به سقف رسیدن شاخص کل بازار می‌باشد و تا زمانی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در بازار وجود دارند، رشد کلی بازار در معرض تهدید قرار دارد و این امر بازدهی کلی بازار سهام و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در بردارد.