✔ مرورری بر سود و زیان گزارشات ۹ ماهه برخی از شرکتها 👇👇

 گزارشهای ۹ ماهه

وپست (پست بانک ایران)

▫️سال۹۷ ، نه ماهه = ۲۴۱- ﷼ (زیان)
▫️سال۹۶ ، نه ماهه = ۱۱۲- ﷼ (زیان)

گوهران (سرمایه گذاری توسعه گوهران امید)

▫️سال۹۷ ، نه ماهه = ۲۸۷ ﷼
▫️سال۹۶ ، نه ماهه = ۲۴۱ ﷼

لبوتان (گروه صنعتی بوتان)

▫️سال۹۷ ، نه ماهه = ۵۰۵ ﷼
▫️سال۹۶ ، نه ماهه = ۹ ﷼

وگستر (گسترش سرمایه گذاری ایرانیان)

▫️سال۹۷ ، نه ماهه = ۴۸ ﷼
▫️سال۹۶ ، نه ماهه = ۴ ﷼

کپارس (کاشی پارس)

▫️سال۹۷ ، نه ماهه = ۸۱۲ ﷼
▫️سال۹۶ ، نه ماهه = ۵۱۳ ﷼

بمپنا (تولید برق عسلویه مپنا) #بمپنا (تولید برق عسلویه مپنا)

▫️سال۹۷ ، نه ماهه = ۹۸۲  ﷼

▫️سال۹۶ ، نه ماهه = ۳۲۸۹ ﷼

وشمال (سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال)

▫️سال۹۷ ، نه ماهه = ۱۵۶- ﷼ (زیان)

▫️سال۹۶ ، نه ماهه = ۲۲۲- ﷼ (زیان)

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *