✔ شاخص محیط کسب‌وکاربرحسب بخش‌های عمده اقتصادی👇

 شاخص محیط کسب‌وکار

برحسب بخش‌های عمده اقتصادی


 گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از فضای کسب‌وکار در بهار سال جاری نشان می‌دهد که شاخص ملی کسب‌وکار نسبت به زمستان ۹۷ وضعیت بهتری پیدا کرده اما همچنان نسبت به بهار سال گذشته، شرایط نامساعدتر است.
 بر اساس نتایج این پایش در بهار ۹۸، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش کشاورزی (۶.۰۵) را مساعدترین و بخش صنعت (۶.۱۴) را نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند.
 طبق نتایج به‌دست‌آمده از طرح پایش ملی کسب‌وکار، بنگاه‌های اقتصادی با ۲۰۰-۱۰۱ نفر کارکن (۵.۶۸) دارای بهترین وضعیت و بنگاه‌های با تعداد ۱۰-۶ کارکن (۶.۲۱) دارای بدتری وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.
 این موضوع نشان می‌دهد وضعیت برای بنگاه‌های کوچک دشوارتر از بنگاه‌های نسبتا بزرگ اقتصادی است./مجمع اقتصادی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *