✔نگاهی به صنعت بیمه / بررسی ریسک شرکت‌های بیمه/ ضریب و نسبت خسارت بیمه‌های مختلف چقدر است؟!👇

تعریف ضریب خسارت

برای محاسبه اینکه چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد، از شاخص «ضریب خسارت» استفاده می شود. ضریب خسارت عبارت است از حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده بر حسب درصد. این ضریب نشان می‌دهد که چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد. در محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری – عمومی دخالتی ندارد.

با توجه به اینکه حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد هزینه شرکت‌های بیمه درخصوص کارمزد فروش و هزینه‌های سربار اداری و پرسنلی است؛ بنابراین ضریب خسارت باید کمتر از ۸۰ درصد باشد تا شرکت بتواند در عملیات بیمه‌گری سود شناسایی کند. در غیر این صورت از درآمدهای غیربیمه‌گری باید سود به‌دست آورد و اگر در عملیات سرمایه‌گذاری دارای نقدینگی مناسب و مدیریت سرمایه‌گذاری بهینه نباشد به طور حتم آن شرکت با زیان مواجه خواهد شد.

بررسی ضریب خسارت شرکت‌های بیمه‌ای در سال ۹۷ نشان می‌دهد، میانگین ضریب خسارت صنعت بیمه ۸۴ درصد است که در این میان بیمه دی، البرز، کوثر، آسیا، دانا و پارسیان وضعیت نامطلوبی دارند. چراکه ضریب خسارت این شرکت‌ها از میانگین صنعت بیمه در سال ۹۷ بالاتر است. اما بیمه ما، معلم، پاسارگاد، سامان و میهن دارای ضریب خسارت پایین‌تر از صنعت بیمه در سال ۹۷ بودند.

بررسی وضعیت درآمدی شرکت‌های بیمه‌ای در این دوره نشان می‌دهد، بیمه آسیا دارای بالاترین میزان درآمدی در صنعت بیمه است اما با توجه به هزینه خسارت این شرکت، ضریب خسارت ۸۵ درصدی را ساخته است که در این شرایط حاشیه سود شرکت در معرض خطر قرار می‌گیرد.

بیمه میهن در میان شرکت‌های بیمه‌ای دارای کمترین درآمد است و در سال مالی ۹۷ درآمد حق بیمه ۱۵۷ میلیارد تومانی ساخته است و با توجه به هزینه خسارت ۱۱۳ میلیارد تومانی، ضریب خسارت شرکت به ۷۲ درصد رسید که کمترین میزان ضریب خسارت در گروه بیمه‌ به شمار می‌رود.

تعریف نسبت خسارت

نسبت خسارت در بیمه مشابه حاشیه سود برای شرکت‌های تولیدی است. نسبت خسارت وابسته به میزان خسارتی است که یک شرکت می‌پردازد؛ برای مثلا چنان‌چه یک شرکت خسارتی را که باید دو سال پیش می‌پرداخت در سال جاری پرداخت کند، نسبت خسارت آن افزایش خواهد یافت هرچند که خسارت پرداختی مربوط به دوره جاری نباشد.

 

تفاوت نسبت و ضریب خسارت در چیست؟

زمانی که حق بیمه صادره یک شرکت افزایش یابد، رشد پرتفوی سبب می‌شود نسبت خسارت کمتر از ضریب خسارت باشد به طور میانگین ضریب خسارت تقریبا ۲۰ درصد از نسبت خسارت بیشتر است.

در مجموع نسبت خسارت می‌تواند وضعیت شرکت را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت نیز بیان کند اما محاسبه ضریب خسارت تنها با پایان یافتن یک دوره مالی قابل بررسی و محاسبه است.

منبع :شماره ۵۴ هفته‌نامه سهامدار