✔منتخب تحلیل های تکنیکال هفته 👇

 

#شپنا

نوسانات شپنا در کانال صعودی …

#آپ

شکست خط روند کوتاه مدتی و آغاز رالی افزایشی …

#وبیمه

وبیمه پس از پولبک به ناحیه تبدیل سطوح، پتانسیل یک حرکت افزایشی مناسب در میان مدت را دارد …

#وتوکا

وتوکا در مسیر سقف کانال صعودی …

#میهن

کانال صعودی ۴ ماهه در بیمه میهن و انتظار حرکت به سمت سقف کانال …

#کروی

معامله‌گران با قدرت بالا از روی مقاومت کروی عبور کردند. این سهم در گام بعدی به اندازه عرض کانال صعودی خود رشد خواهد کرد …

#فولاد

نوسانات ریتمیک فولاد مبارکه در کانال صعودی ۱۱ ساله و تعیین مقاومت های پیش رو …