✔منابع و مصارف ارزی بانک‌های بورسی زیر ذره بین / نگاهی به وضعیت ارزی بانکهای بورسی👇👇

بررسی منابع و مصارف ارزی بانک‌ها در سال ۹۷ نشان می‌دهد بیشترین مصرف ارزی و یا پرداخت تسهیلات ارزی مربوط به بانک ملت می‌باشد و بیشترین منبع ارزی و یا سپرده ارزی متعلق به بانک پاسارگاد می‌باشد.

بخشی از دارایی بانک‌ها به صورت ارزی بوده و به دلیل افزایش محسوس نرخ ارز در سال ۹۷ انتظار می‌رود قیمت ریالی ارزها در سبد دارایی بانک‌ها افزایش یابد. اما براساس آخرین گزارش‌ها قیمت دلار در سبد دارایی بانک‌ها ۴۲۰۰۰ ریال گزارش شده است. شنیده‌ها حاکی از ان است که در دارایی ارزی بانک‌ها با دلار نیمایی قیمت‌گذاری گردد. بدین جهت به سبد منابع و مصارف بانک‌ها در انتهای سال ۹۷ و درصد تغییرات این متغیرها در انتهای سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ می‌پردازیم.

بانک ملت در سال  ۹۷ بالاترین مانده تسهیلات ارزی را دارد

بررسی مانده تسهیلات ارزی بانک۲ها در سال ۹۷ نشان می‌دهد بیشترین تهسیلات پرداختی مربوط به بانک ملت می‌باشد. مانده تسهیلات ارزی این بانک در سال ۹۷ مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد. در رتبههای بعدی بانک پارسیان یا ۳۱ هزار میلیارد و بانک پاسارگاد با ۲۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. اما پست بانک و بانک سینا کمترین میزان از مانده تسهیلات پرداختی را در میان بانک‌ها دارند. مانده تسهیلات ارزی پست بانک در سال ۹۷ مبلغ ۷۱ میلیارد تومان و بانک سینا ۲ میلیارد تومان می‌باشد.

بانک پارسیان بیشترین افزایش در مانده تسهیلات ارزی را داشت

اما مقایسه مانده تسهیلات ارزی بانک‌ها در سال پایان سال ۹۷ نسبت به پایان سال ۹۶ نشان می‌دهد بانک پاسیان بیشترین میزان مانده تسهیلات اعطایی را در میان بانک‌ها به خود اختصاص داده است. مانده تسهیلات ارزی این بانک از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۱۸۶ درصدی به ۳۱ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان رسیده است در واقع نسبت به سال ۹۶ بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش در تسهیلات ارزی را در بانک پارسیان شاهد می‌باشیم. همچنین در بانک پاسارگاد و پست بانک شاهد افزایش چشمگیر درصد افزایش تهسیلات ارزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ می‌باشیم. مانده تسهیلات ارزی در بانک پاسارگاد از ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۱۱۱ درصدی به ۲۰ هزار میلیارد رسیده است و در پست بانک، مانده تسهیلات ارزی از ۳۲ میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد ۱۲۱ درصدی به ۷۱ میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ رسیده است. اما مانده تسهیلات ارزی در بانک سینا کاهشی بوده است. به طوری که مانده تسهیلات ارزی در پایان سال ۹۶ مبلغ ۲۳ میلیارد تومان بوده که با کاهش ۹۲ درصدی این میزان به ۲ میلیارد تومان در انتهای سال ۹۷ رسیده است.

وضعیت سپرده‌های ارزی بلند مدت بانک‌ها

بررسی مصارف ارزی نشان داد بیشترین مصرف ارزی متعلق به بانک ملت، پارسیان و پاسارگاد می‌باشد. اما بررسی منابع ارزی بانک‌ها نشان می‌دهد، در منابع بلند مدت بانک پاسارگاد بیشترین سهم را داراست. مانده سپرده‌های بلند مدت ارزی بانک پاسارگاد در سال ۹۷ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به سال ۹۶ رشد ۲۹ درصدی (معادل ۲ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان) را تجربه کرده است. بانک پارسیان و بانک مبت در جایگاه بعدی این رتبه بندی قرار دارند. پست بانک با ۴۸ میلیارد تومان کمترین سهم را در میان بانک‌های ذکر شده از سپرده‌های ارزی بلند مدت دارد، البته بدون در نظر گرفتن بانک‌هایی که هیچ سپرده ارزی نداشته اند.

بررسی تغییرات سپرده‌های ارزی بلند مدت بانک‌ها نشان می‌دهد بیشترین افزایش سپرده‌های ارزی در بانک پارسیان روی داده است. مانده سپرده‌های ارزی این بانک در سال ۹۶ مبلغ چهار هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان بوده است که با رشد سه هزار و ۵۵۴ میلیارد تومانی به ۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است. اما بیشترین کاهش منابع ارزی مربوط به بانک ملت می‌باشد. منابع ارزی بلند مدت بانک ملت از شش هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ با کاهش ۱۵۰۵ میلیارد تومانی به چهار هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

وضعیت سپرده‌های ارزی کوتاه مدت بانک‌ها

بررسی وضعیت سپرده‌های ارزی کوتاه مدت بانک‌ها نشان می‌دهد بانک‌های کمی در میزان سپرده‌های کوتاه مدت سهم داشته‌اند. بانک پاسارگاد و ملت بیشترین و پر رنگ‌ترین بانک‌ها در گروه بانکی می‌باشند که سپرده‌های ارزی کوتاه مدت را در اختیار خود دارند. بانک پاسارگاد همانند سپرده‌های ارزی بلند مدت، بیشترین سپرده‌های ارزی کوتاه مدت را در سال ۹۷ متعلق به خود کرده است. مانده سپرده‌های ارزی کوتاه مدت بانک پاسارگاد از ۱۷۲ میلیارد تومان در سال ۹۶ با رشد چشمگیری ۱۰۰۰درصدی به یک هزار و ۹۲۲ میلیارد توکتم در سال ۹۷ رسیده است. بانک ملت نیز با در اختیار داشتن یک هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان سپرده ارزی کوتاه مدت در رده دوم این لیست قرار دارد/boursfouri

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *