✔مقرارات جدید بازار پایه ابلاغ شد…👇

مقرارات جدید بازار پایه ابلاغ شد…

 

 مقررات جدید بازار پایه شب گذشته ابلاغ شد. این مقررات از ۱۰ روز دیگر اجرایی می شود. در ادامه نگاهی به مقررات و نکات مهم این ابلاغیه خواهیم داشت.
پیش از این فرابورس ایران در تاریخ یازدهم خرداد ماه سال جاری شرکت‌های حاضر در بازار پایه را با ساختار جدید این گونه دسته بندی کرد:
* تابلوی زرد دامنه نوسان ۳%
* تابلوی نارنجی دامنه نوسان ۲%
* تابلوی قرمز دامنه نوسان ۱%
براساس اطلاعات جدید منتشر شده، تغییری در این ناحیه ایجاد نشده است.
 معاملات در هر ۳ تابلو بصورت حراج پیوسته و با محدوده نوسان (متناسب با رنگ تابلو) خواهد بود. انجام حراج پایانی با دامنه نوسان دو برابر دامنه نوسان روزانه (حداقل) هفته ای یک بار امکان‌پذیر است. (مثال: برای تابلوی زرد از ۳ درصد به ۶ درصد افزایش می یابد)
تبصره: فرابورس می تواند تعداد حراج هر هفته را حسب شرایط (عرضه و تقاضا) افزایش دهد.
 سهامدارانی که مالکیت بیش از ۱ درصد شرکت دارند، برای عرضه سهام تحت مالکیت خود نیاز به اخد مجوز دارند.
 قیمت نظری در پیش‌گشایش، حراج و در تایم معاملات (به مدت ۶ ماه) نمایش داده می‌شود. پس از مهلت مذکور، تعداد سفارش های قابل مشاهده بصورت دوره ای و مرحله ای به تناسب هر تابلو و تشخیص هیات مدیره سازمان کاسته و یا حذف خواهد شد. احتمالا این بخش از دستورالعمل ابتدا در تابلوی بازار قرمز (بصورت آزمایشی) اجرایی شود.
 فعالیت بازارگردانی در خصوص نمادهای بازار پایه بر اساس ضوابطی که به تایید هیات مدیره فرابورس خواهد رسید مطابق دستورالعمل مربوطه امکان پذیر است.