✔مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران در مصاحبه با خبرگزاری نود اقتصادی: وضعیت بازار سرمایه در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟👇

مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه ایران در مصاحبه با خبرگزاری نود اقتصادی:

وضعیت بازار سرمایه در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟