✔طلا از سقف قيمت سال عبور كرد/ سكه وارد كانال ٤.٧ميليون شد👇

امروز قيمت طلا و سكه به رغم ثبات نرخ ارز، افزايش يافت.
در بازار آزاد تهران، قيمت سكه امامى به چهار ميليون و ٧١٠ و سكه بهار آزادى به چهار ميليون و ٦٨٠هزار تومان صعود كرد.
امروز قيمت نيم سكه دو ميليون ٥٢٠، ربع سكه يك ميليون و ٦١٠ سكه يك گرمى ٩٢٠هزار تومان است.
طلا امروز از سقف قيمت سال كه ٤٧٢هزار تومان بود عبور كرد و ركورد زد.
قيمت هر گرم طلاى ١٨ عيار در بازار امروز ٤٧٨هزار تومان و بهاى اونس جهانى طلا ١٤٦٢دلار و ٨٤ سنت است.