✔صورت مالی سه ماهه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی نشان داد: درآمد #وبانک ۹۵ درصد کاهش یافت حاشیه سود ۱۱% افت کرد👇


شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ درآمد ۳۴ میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومانی داشته است. جمع هزینه‌های عملیاتی شرکت در این دوره ۴۵۶ میلیون تومان است که در نهایت سود عملیاتی شرکت به ۲۹ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان رسیده است.

سود فروش سرمایه‌گذاری‌های وبانک کاهش شدید داشت

درآمد عملیاتی وبانک در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸با کاهش ۹۵ درصدی (معادل ۶۱۵ میلیارد و ۸۰۳ میلیون تومان) نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۴ میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین هزینه‌های عملیاتی وبانک، با رشد ۱۱ درصدی (معادل ۴۵۶ میلیون تومان)، به چهار میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان رسیده است.

دلیل اصلی کاهش درآمد عملیاتی شرکت، کاهش سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها است که از ۶۳۶ میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷ با کاهش ۹۶ درصدی به ۲۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین سایر درآمدهای عملیاتی از ۴۱۲ میلیون تومان به صفر رسیده است.

سود عملیاتی شرکت با توجه به کاهش درآمدهای عملیاتی ۹۵ درصد کاهش یافته است و به ۶۱۶ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر کاهش درآمدهای عملیاتی، افزایش ۱۱ درصدی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی موجب کاهش سود عملیاتی وبانک شده است.

وبانک در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۷ مبلغ یک میلیارد ۸۴۰ میلیون تومان هزینه مالی پرداخت کرده است که در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ هزینه مالی شرکت به صفر رسیده است و موجب افزایش سود خالص شده است. سود خالص نیز به دلیل کاهش درآمدهای عملیاتی و افزایش هزینه‌های مالی کاهش یافته است. سود خالص وبانک با کاهش ۹۵ درصدی به ۳۰ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان رسیده است. با توجه به کاهش چشمگیر سود خالص شرکت، سود شناسایی شده برای هر سهم وبانک نیز کاهش یافته و به ۱۹ ریال رسیده است.

حاشیه سود وبانک ۱۱% افت کرد

مبلغ درآمدی وبانک در دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ کاهش یافته و هزینه وبانک افزایش یافته است که منجر به کاهش سود شرکت شده است این موضوع موجب کاهش حاشیه سود شرکت شده است. حاشیه سود خالص وبانک از ۹۹ درصد در دوره سه ماهه اول سال ۹۷ به ۸۹ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد ۹۸ رسیده است/بااقتصاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *