✔شستا و گام های نهایی برای عرضه اولیه در بورس / جلسه نهایی پذیرش شستا امروز برگزار می شود.👇

جلسه پذیرش شستا در سازمان بورس امروز برگزار می‌شود و مدیران این هلدینگ مهم اقتصادی به سوالات و نکات مدنظر اعضای هیات پذیرش پاسخ می‌دهند.

پس از ماه‌ها پیگیری و تحویل درخواست اولیه شستا برای عرضه سهام، ارائه مستندات، امیدنامه و برنامه کسب و کار و تشکیل چند پیش‌جلسه با حضور مدیران ارشد سازمان بورس و بورس تهران، قرار است امروز شنبه جلسه نهایی پذیرش شستا در محل سازمان بورس برگزار شود .

محمد رضوانی‌فر مدیرعامل شستا در این خصوص گفت: با توجه به تاکیدات ویژه رییس جمهور و پیگیری‌های وزیر تعاون و البته همکاری مجدانه سازمان بورس و بورس تهران به زودی بازار سرمایه شاهد عرضه سهام این مجموعه بزرگ اقتصادی خواهد بود.

وی با بیان اینکه مستندات لازم برای طرح در جلسه پذیرش و ارائه به اعضای هیات پذیرش آماده شده، افزود: پس از پذیرش وارد مراحل عملیاتی عرضه در بازار سهام می‌شویم.

رضوانی‌فر جلسه پذیرش را نقطه عطف در مراحل کار و فرآیندهای بورسی شدن عنوان کرد و گفت: جلسه پذیرش پایان کار نیست و اقدامات ضروری دیگر را پیگیری می‌کنیم تا وارد بازار سرمایه شویم.

بنابراین گزارش، پس از جلسه پذیرش باید درج نماد شرکت در بورس ، مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی بارگذاری و عملیات سپرده‌گذاری تکمیل شود تا شستا آماده عرضه سهام شود.