✔ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: کارمزد معاملات بورس کالا کاهش می‌یابد. کاهش کارمزد معاملات برخی از کالاها از جمله LAB به ۵۰ درص میرسد!! 👇

ستاد تنظیم بازار در اطلاعیه کارمزد معاملات برخی از کالاها از جمله LAB را به میزان ۵۰ درصد کاهش داده است؛ این امر می‌تواند مشوقی برای عرضه بیشتر باشد اما در عین حال درآمد کارگزاران با کاهش قابل توجه رو به رو خواهد شد.


در حالی که به نظر می رسد این اقدام احتمالی مشوقی برای تشدید عرضه در بورس کالاست، اقدام مزبور باعث کاهش ۵۰ درصدی درآمد کارگزاران و ارکان کلیدی در بورس کالا می شود و عدم تحرک آن ها برای فعالیت در این بازار را در پی دارد.