✔در اردیبهشت ۹۹ تحقق یافت: افتتاح هجدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در کرمان👇


کارگزاری بورس بیمه ایران در راستای تحقق گسترش فعالیت های خود در زمینه بازار سرمایه و تسریع دسترسی مشتریان به خدمات این کارگزاری هجدهمین شعبه خود را در اردیبهشت ۹۹ در کرمان راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی کارگزاری بورس بیمه ایران، با توجه به پتانسیل‌های موجود در استان کرمان (به خصوص در بخش کالایی و انرژی) و اشاعه فرهنگ سهامداری و ترغیب افراد برای ورود به بازار سرمایه در شهر کرمان، این کارگزاری، درصدد برآمد تا شعبه جدید خود را در این شهر افتتاح نماید.
مشتریان بازار سرمایه از این پس می توانند تمامی خدمات بورسی و آموزشی خود را از طریق شعبه کرمان واقع در خیابان هزار و یک شب، حد فاصل ۱۷ و ۱۹، با شماره تماس ۳۲۴۸۷۱۷۱-۰۳۴ دریافت کنند.