✔درآمد #ذوب در خرداد ماه ۹۸ به دلیل افزایش مقداری و نرخ فروش محصولات با رشد ۲۹۰ میلیارد تومانی نسبت به میانگین درآمد ماهانه ۹۷ به ۸۹۰ میلیارد تومان رسید👇

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به دلیل ماهیت تولید به صنعت مسکن و ساخت و ساز وابسته است و بخشی از تولید شرکت مربوط به صادرات است و شرایط تحریم می‌تواند بر بر مقدار صادرات شرکت اثرگذار باشد. ذوب آهن اصفهان در خرداد ماه با فروش ۱۹۸ هزار تنی، درآمد ۸۹۰ میلیارد تومانی رقم زده است.

نرخ فروش محصولات ذوب در مدار صعودی

تیرآهن، میلگرد و شمش کالایی از محصولات اصلی شرکت به شمار می‌روند. نرخ فروش هر سه محصول ذکرشده در سه ماهه بهار افزایشی بوده است. نرخ فروش تیرآهن در خرداد ماه نسبت به اسفند ۹۷ با رشد ۱۵ درصدی به چهار میلیون و ۱۵۲ هزار تومان در هر تن رسیده است. نرخ فروش میلگرد نز در این مدت رشد ۲۱ درصدی به چهار میلیون و ۱۵۲ هزار تومان در و همچنیننرخ فروش شمش کالایی ۲۱ درصد افزایش یافت و به چهار میلیون و ۱۵۵ هزار تومان در هر تن رسید.

میانگین مقدار فروش ماهانه ذوب آهن اصفهان در سال ۹۷، بیش از ۱۶۶ هزار تن است. میانگین مقدار فروش ذوب آهن اصفهان در سه ماهه ۹۸ به ۱۹۸ هزار و ۳۱۹ تن رسیده است. که نشان می‌دهد مقدار فروش ذوب اهن اصفهان ۳۲ هزار تن افزایش یافت.

درآمد ذوب آهن اصفهان ۲۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت

گزارشات ماهانه ذوب آهن اصفهان حاوی دو نکته مثبت است که علی‌رغم شرایط کسادی در بازار داخل و رکود در ساخت و ساز مقدار فروش شرکت افزایش یافته است علاوه بر آن، نرخ فروش محصولات شرکت رو به رشد بوده است.  افزایش نرخ فروش و مقدار فروش به افزایش درآمد شرکت کمک کرده است. میانگین درآمد ماهانه ذوب آهن اصفهان در سال ۹۷ مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان است که میانگین درآمد ماهانه ذوب در بهار ۹۸ به ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین درآمد خرداد ماه شرکت نسبت یه میانگین درآمد ۹۷ افزایش یافته است و از میانگین درآمدی ۶۰۰ میلیارد تومانی با رشد ۲۹۰ میلیارد تومانی به ۸۹۰ میلیارد تومانی رسیده است.

پوشش بیش از ۹۰ درصدی مقدار فروش برآوردی

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مقدار فروش ۶۳۴ هزار و ۲۵۰ تنی را برای هر فصل ۹۸ برآورد کرده است. با توجه مقدار فروش ۵۹۵ هزار تنی ذوب آهن اصفهان در بهار ۹۸ شرکت توانسته است بیش از ۹۰ درصد از مقدار فروش برآوردی را پوشش دهد.

برنامه توسعه‌ای و حمایتی دولت در جهت ساخت و ساز و مسکن می‌تواند به رونق بخش مسکن و افزایش تقاضا برای محصولات ساختمانی را افزایش دهد و این موضوع می‌تواند به رشد مقدار فروش و افزایش درآمد شرکت کمک کند البته با توجه به اینکه اجرایی چنین برنامه‌ها نیاز به زمان زیادی دارد، در کوتاه مدت حفظ ثبات در مقدار فروش و منتفع شدن از افزایش نرخ فروش می‌تواند به درآمدزایی شرکت کمک کند. همچنین تسهیل در روند صادراتی و بازاریابی خارج از مرزها می‌تواند به افزایش مقداری فروش کمک کند.