✔خلاصه‌ای از آخرین اطلاعات بارگزاری شده در کدال: #ثتوسا #سپ  #وبصادر  ‍ ‍#قچار  ‍ #کطبس #دسبحان #خرینگ و …

#ثتوسا
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۲۲۵ ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۷٪ افزایش داشته که بیشتر ناشی از رشد ۲۸٪ درآمدهای عملیاتی و کاهش ۴۵٪ هزینه‌های مالی میباشد.

این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۱,۵۵۸ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

#سپ
پرداخت الکترونيک سامان کيش دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ ۱,۱۴۹ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین ۱۰ ماه گذشته ۱۰% افزایش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۱ ماهه مبلغ ۱۱,۶۱۲ میلیارد ریال درآمد داشته که معادل ۸۹% درآمد پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ میباشد.

#وبصادر
بانک صادرات ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل سود تسهیلات خود مبلغ ۸,۴۵۳,۶۵۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین هفت ماه گذشته ۱۱% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۷۶,۱۴۴ میلیارد ریال درآمد تسهیلات داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶% افزایش داشته و مبلغ ۹۸,۳۴۳ میلیارد ریال سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت نموده است که تراز منفی درآمدی ۲۳% را به ثبت رساند.

 

‍ ‍#قچار
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۷۷,۴۴۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین هفت ماه گذشته ۱۷۴% افزایش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۸۵,۹۹۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۴% رشد داشته است

 

‍ #کطبس
ذغالسنگ نگين طبس دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۲,۷۰۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین هفت ماه گذشته ۱۵% کاهش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۳۰۴,۳۳۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱% رشد داشته است.

 

#دسبحان

اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه
درصد افزایش سرمایه: ۶۴%
محل تامین: مطالبات و آورده نقدی
موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

#خرینگ
رينگ سازي مشهد دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۶۵,۹۲۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین هفت ماه گذشته ۳۲% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱,۸۷۹,۷۴۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸% افت داشته است.

#خرینگ
افشای اطلاعات با اهمیت
دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات

‍#کاسپین
داروسازي کاسپين تأمين دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۲۱,۲۲۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین هفت ماه گذشته ۳۲% افزایش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۸ ماههبرای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۳۹۱,۰۸۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸% افت داشته است.

 

#خزر
➖افشای اطلاعات با اهمیت
عملیات تغییر مسیر کابل برق ۲۰ کیلو ولت و احداث ابنیه ساختمانی و تامین و نصب تجهیزات پست برق ۲۰ کیلو ولت به ۴۰۰ ولت
➖نتایج برگزاری مناقصه
به دلیل اختلاف قیمت بیش از ۵۰% و ارائه پیشنهادات قیمت با طرحهای جایگزین (به عنوان پیشنهاد دوم) مناقصه ابطال گردید.

#کپرور
فرآوري زغال سنگ پروده طبس دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۸/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۱۶,۳۱۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین هفت ماه گذشته ۲۳% افزایش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۸ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۷۴,۶۹۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳% رشد داشته است.

#ارفع
آهن و فولاد ارفع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۹۴۰ ریال سود محقق کرده و نسبت به گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده ۳٪ افزایش داشته که بیشتر ناشی از افت هزینه های مالی در گزارش حسابرسی شده میباشد.

این شرکت براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۷۵۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

#وحکمت
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹بانک حکمت ایرانیان
۱_سود نقدی به ازای هر سهم ۰ ریال تعیین شد
۲_دش و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و فاطر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳_روزنامه‌ اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *