✔تازه های کدال 👇👇

#ذوب
این شرکت در آذر ماه مبلغ فروش ۵۹۲۲ میلیارد ریال محقق ساخته که نسبت به متوسط فروش ۸ ماه گذشته رشد ۱۴ درصدی و نسبت به آبان ماه افت ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.
#فولاد
در آذر ماه مبلغ ۲۲۳۰۹ میلیارد ریال شناسایی کرده که نسبت به مدت آبان ماه افت ۱۷ درصدی و نسبت به متوسط فروش ۸ ماه اخیر رشد ۲۸ درصدی را تجربه کرده است.
#زاگرس
این شرکت در آذر ماه فروشی به مبلغ ۷۵۷۴ میلیارد ریال شناسایی کرده که نسبت به آبان ماه ۳۱ درصد افت و نسبت به متوسط ۸ ماه اخیر رشد ۱۴ درصدی را تجربه میکند.
#نوری
در آذر ماه نیز به دلیل تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت فروشی معادل ۷۷۱۳ میلیارد ریال را محقق ساخته که نسبت به ماه گذشته افت ۵۸ درصدی فروش را تجربه کرده است.
#خساپا
در آذر ماه فروشی معادل ۳۲۷۶ میلیارد ریال محقق ساخت که نسبت به ماه گذشته افت ۳۱ درصدی فروش را تجربه کرده است.
#خکاوه
این شرکت در آذر ماه با فروش نسبتا خوبی به مبلغ ۱۱۸۶ میلیارد ریال مواجه شده که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۶۰ درصدی را تجربه کرده است.

#ولغدر
ليزينگ خودرو غدير دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۶۹،۰۸۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین ۱۱ ماه گذشته ۲۴۵%افزایش داشته است.

#حپترو
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۴,۶۹۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین ۸ ماه گذشته ۱۷%افزایش داشته است.

‍ ‍ ‍#فملی
ملي صنايع مس ايران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۹/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶،۵۷۸ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به میانگین ۸ ماه گذشته ۱۰%کاهش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *