✔بورس میزبان ۱۱ میلیون کد سهامداری… تعداد کدهای بورسی پس از عبور از مرز ده میلیونی خیلی زود ۱۱ میلیون را هم رد کرد👇

 فریبا اخوان، معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با اعلام این خبر گفت: در مجموع در ۵ ماه نخست امسال بیش از ۱۹۸ هزار کد سهامدار جدید در بازار سرمایه صادر شده است تا رقم کل کدهای صادر شده به ۱۱ میلیون و ۴۲ هزار کد برسد.
 وی تعداد کدهای صادر شده برای سهامداران خارجی بازار سرمایه را ۱۳۶۶ کد اعلام کرد و گفت: ۹۲ کد از ابتدای امسال برای سهامداران خارجی صادر شده است.
 معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درباره اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن گفت: حدود ۱۹ نفر در ماه گذشته با خرید اوراق تسهیلات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند.
اخوان درخصوص سهامداران فعال بازار سرمایه در مردادماه ۹۸ گفت: تعداد یک میلیون و ۹۲ هزار کد حداقل یک تا ۱۰ معامله (خرید یا فروش)، ۱۳۸ هزار کد بین ۱۱ تا ۲۰ معامله و ۱۹۲ هزار کد بیش از ۲۰ معامله را در ماه گذشته انجام دادند.